Modern Omsorg är ett lokalt företag som jobbar i kommunerna Härnösand och Järfälla. Vi arbetar för att du som kund ska känna välmående, närvaro och delaktighet. Att uppfylla dina önskemål på bästa möjliga sätt är vårt mål och kärnan i vår verksamhet. Ett av Modern Omsorgs ledord är helhet och att arbeta utifrån varje individ, kunder som personal. Alla ska känna tillhörighet, att de kan påverka sin situation och vara delaktiga. Vi vet att delaktighet föder engagemang.

Vi arbetar utifrån att du som kund ska ha en liten personalgrupp för att kunna känna trygghet i att just personalen som arbetar hos dig känner dig samt känner till dina behov väl. Som kund träffar du kontinuerligt din kontaktperson och hon/han arbetar för att vi tillsammans ska försöka uppfylla dina önskemål. Modern Omsorgs verksamhet bygger på att du som kund är nöjd. De flesta i vår personalgrupp har tidigare erfarenhet av service och omsorg, men det viktigaste av allt är att de genuint har ett intresse för människor med hjärtat på rätt ställe.

Vi har avtal med kommunerna och är skyldiga att följa Sveriges lagar och föreskrifter. Vår verksamhet har korta beslutsvägar och utvecklas hela tiden för att tillgodose våra kunders behov.

0611-22 000  |  info@modernomsorg.se

Om oss på Modern Omsorg

Inom företaget finns en gedigen kompetens och erfarenhet  inom alla områden inom vård och omsorg.

Utbildning och erfarenhet finns inom de områden som berör kvalificerat hemtjänstarbete, det vill säga hälso- och sjukvård och social omsorg.

En stor del av personalen har utbildning som undersköterska.

Det är en spetskompetens som ger Modern Omsorg en förbättrad möjlighet att uppfylla kraven som finns i alla former av vård och omsorg.

Vi är en blandad personalgrupp med manliga och kvinnliga i personalen med ett åldersspann mellan 20-70 år.

Flera som jobbar hos oss har varit med från starten, de som arbetar hos oss stannar länge och trivs, vi har en mycket låg personalomsättning

All personal genomgår kontinuerliga fortbildningar för att säkerställa kompetenskraven.

Verksamheten genomsyras av en välförankrad värdegrund och ett gediget kvalitetstänkande.

Du ser våra bilar på stan

Se vår film