Välkommen att kontakta oss

Tel: 0611-220 00
Nybrogatan 10
871 31 Härnösand

Maria Gradin
Enhetschef

070-794 12 46

maria@modernomsorg.se

Emma Lindström
Samordnare

0611-220 00

emma.l@modernomsorg.se

Fredrika Juninger
Samordnare

0611-220 00

fredrika.juninger@modernomsorg.se