Välkommen att kontakta oss

Tel: 0611-220 00
Nybrogatan 10
871 31 Härnösand

Maria Gradin
Enhetschef

070-794 12 46

maria@modernomsorg.se

Elisabet Engelhardt
Samordnare

070-521 67 08

elisabet@modernomsorg.se

Erica Nilsson
Samordnare

073-741 36 47

erica@modernomsorg.se

Arjola Bejte
Samordnare

072-563 86 25

arjola@modernomsorg.se