Så väljer du oss som hemtjänst

Ring till Kommunens växel och begär att bli kopplad till en handläggare på äldreomsorgen.

Beroende på var i kommunen du bor och när du är född blir du tilldelad en viss handläggare.

Väl där beskriver du ditt behov av hjälp.

Handläggaren gör en bedömning av hur din situation ser ut och gör en bedömning om du har rätt till hemtjänst.

Om det tillstyrks blir du tillfrågad vilken som “utförare” du vill anlita. Med detta menas vilken hemtjänst du vill ha. Detta beslut måste man fatta själv, handläggaren måste vara neutral och får ej ge rekommendationer.

Det är i detta skede man kan välja oss Modern Omsorg.

Efter det får vi och den “sökande” ett beslut tillsänd där det står beskrivet vilka så kallade insatser som är beviljade.

Vi kommer då omgående att ta kontakt för en genomgång och detaljplanering av insatserna och bestämmer tillsammans vilka dagar och tider och hur dessa ska genomföras.

Det här är
hemtjänst hos oss

• Att vi lyssnar in och skräddarsyr efter kundens behov.
• Att vi har ett stort engagemang och är tillgängliga.
• Att vi är nära och jobbar lokalt.
• Att vi har hög kompetens och lång erfarenhet.
• Att vi brinner för att hjälpa andra och leverera det lilla extra som skapar guldkant i vardagen.